Abogo Furama Resort

ABOGO FURAMA RESORT GARDEN DELUXE (WITH BATHTUB)

2 người- 2 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 4.065.000 

ABOGO FURAMA RESORT GARDEN SUPERIOR

2 người- 1 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 3.750.000 

ABOGO FURAMA RESORT LAGOON SUPERIOR

2 người- 1 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 4.375.000 

ABOGO FURAMA RESORT OCEAN DELUXE ( WITH BATHTUB)

2 người- 2 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 4.875.000 

ABOGO FURAMA RESORT OCEAN STUDIO SUITE

2 người- 2 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 5.250.000 

ABOGO FURAMA RESORT OCEAN SUITE

2 người- 1 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 10.500.000 

ABOGO FURAMA RESORT PRESIDENTIAL SUITE

2 người- 1 giường- 1 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 14.750.000 

ABOGO FURAMA RESORT TWO BEDROOM PRESIDENTIAL SUITE

4 người- 3 giường- 2 phòng ngủ

0 Great 0 reviews

Hồ bơi

Bếp

Diện tích

40m2

Đặt ngay 19.750.000 
Gọi ngay
Chat ngay
Chat trên Zalo
Chat WhatApp